Xạ Thủ Viễn Đông

Xạ Thủ Viễn Đông

255lượt

  8.0

  • Chia sẽ:

   Nội dung phim

  Trong thời kỳ đỉnh cao của Thế chiến thứ hai, người lính bắn tỉa cuối cùng còn sống sót của một đơn vị Liên Xô được cử đi thực hiện một nhiệm vụ liều chết nhằm phá vỡ một thành trì của Đức để cứu những người lính của mình.

   Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Aytal Stepanov
  • Aleksandr Kazantsev
  • Dmitriy Koltzov
  • Daniil Zhuravlev
  • Pavel Pogodaev
  • Vyacheslav Yugov

    Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang