Tiết Đình San Và Phạm Lê Hoa

Tiết Đình San Và Phạm Lê Hoa

676lượt

  1.0

  • Chia sẽ:

   Nội dung phim

  Tiết Đinh Sơn (Tiết Đình San) là con trai của tiêt nhân quý, khi tiết nhan quý bị quân giặc bao vây, tiết đinh sơn cùng em gái của mình đã kéo binh lính đi giải cứu cho cha, nhưng anh đã bị tên Đậu Kim Đồng bắt ép phải phối hợp với hắn, không còn cách nào khác tiết đinh son đành chấp nhận, Phàn Lê Huê (Phạm Lê Hoa) là 1 nữ tưởng tại ả tay liêu, cô với Tiết Đình San là 1 đôi trời ban. cô đã giúp Tiết Đình San giải cứu cho cha anh.

   Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Huỳnh Nhật Hoa
  • Trần Mẫn Nhi
  • Cung Từ Ân
  • Dung Tuệ Văn
  • Hạ Vũ

   Bình luận của người dùng

   đang tải
  Trở lại đầu trang