Thục Sơn Giáng Ma Truyện 2

Thục Sơn Giáng Ma Truyện 2

749lượt

  4.0

  • Chia sẽ:

   Nội dung phim

  Vân Cư Nhạn - phản đồ của Nga Mi, nửa đêm tập kích Nga Mi đại khai sát giới, đồng thời cướp đi Linh châu thượng cổ. Sau khi biết được tình trạng bi thảm của Nga Mi, trưởng lão Côn Luân đoán rằng Vân Cư Nhạn muốn dùng linh thạch để thống nhất tam giới. Chưởng môn Tiêu Hà cho rằng chỉ có thể tìm sư thúc tổ Tiêu Dao Tử mới có thể ngăn cản được Vân Cư Nhạn.

   Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Peng Yu Si
  • Norman Chui Siu-Keung
  • Gabriel Wong

   Bình luận của người dùng

   đang tải
  Trở lại đầu trang