Thứ 6 Ngày 13 Phần 7

Thứ 6 Ngày 13 Phần 7

232lượt

  1.0

  • Chia sẽ:

   Nội dung phim

  Một cô gái trẻ sở hữu sức mạnh chết người của khả năng điều khiển từ xa đã vô tình giải thoát Jason Voorhees khát máu khỏi ngôi mộ đầy nước của anh ta.

   Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Lar Park Lincoln
  • Kane Hodder
  • Terry Kiser
  • Kevin Spirtas
  • Susan Jennifer Sullivan
  • Debora Kessler
  • Elizabeth Kaitan
  • Staci Greason
  • Jennifer Banko
  • John Otrin
  • Heidi Kozak
  • Diana Barrows
  • Susan Blu
  • William Butler
  • Craig Thomas
  • Diane Almeida
  • Larry Cox

   Bình luận của người dùng

   đang tải
  Trở lại đầu trang